NorWit, s.r.o., Pustiměř
Objednatel: NorWit, s.r.o., Na Kopečku 81/5, 290 01 Poděbrady 
Investor: NorWit, s.r.o., Na Kopečku 81/5, 290 01 Poděbrady 
Termín plnění: 1.4.2016 – 3.6.2016
Kategorie: Opravy

Oprava sociálních zařízení