MŠ Hraničky
Objednatel: Mateřská škola Hraničky, p.o., Purkyňova 527/22, Vyškov
Investor: MěÚ Vyškov
Termín plnění: 1.7.2013 – 18.10.2013
Kategorie: Opravy

Realizace úspor energie na MŠ
Hraničky, Vyškov, p.o.