Město Vyškov
Objednatel: Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 68201 Vyškov
Investor: Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 68201 Vyškov
Termín plnění: 19.5.2016 – 30.8.2016
Kategorie: Opravy

Budova zámku - Oprava krovu a střešní krytiny