Město Vyškov
Objednatel: Město Vyškov, Masarykovo nám 108/1, 682 01 Vyškov
Investor: Město Vyškov, Masarykovo nám 108/1, 682 01 Vyškov
Termín plnění: 19.9.2013 – 15.10.2013
Kategorie: Opravy

Oprava chodníku ul. Purkyňova