Obec Luleč
Objednatel: Obec Luleč, Luleč 33, 683 03 Luleč 
Investor: Obec Luleč, Luleč 33, 683 03 Luleč 
Termín plnění: 15.7.2013 – 19.8.2013
Kategorie: Rekonstrukce

Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ v Lulči