ŘKF Němčice nad Hanou
Objednatel: Římskokatolická farnost Němčice nad Hanou, Komenského nám. 66, Němčice nad Hanou
Investor: Římskokatolická farnost Němčice nad Hanou, Komenského nám. 66, Němčice nad Hanou
Termín plnění: 8.7.2013 – 31.10.2013
Kategorie: Opravy

I.etapa – oprava fasády kostela sv.Máří Magdalény, Němčice nad Hanou