Vlastimil Srna
Objednatel: Vlastimil Srna, Nemojany 126 
Investor: Vlastimil Srna, Nemojany 126
Termín plnění: duben 2013
Kategorie: Novostavby

Polyfunkční dům, Vyškov