Město Vyškov
Objednatel: Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, Vyškov 
Investor: Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, Vyškov 
Termín plnění: 24.9.2014 – 28.11.2014
Kategorie: Opravy

Úpravy hřbitova ve Vyškově - kolumbária