Obec Kozlany
Objednatel: Obec Kozlany, Kozlany 8, 683 41  
Investor: Obec Kozlany, Kozlany 8, 683 41
Termín plnění: 1.9.2014 – 31.10.2014
Kategorie: Opravy

Energetické úspory pro obecní dům