SH Čech, Moravy a Slezska, SDH Luleč
Objednatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů, Luleč
Investor: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů, Luleč
Termín plnění: 31.7.2014 – 28.11.2014
Kategorie: Opravy

Stavební úpravy požární zbrojnice v obci Luleč