RD Drnovice
Objednatel: Školař, Drnovice 
Investor: Školař, Drnovice 
Termín plnění: 2014 - 2015
Kategorie: Novostavba

Novostavba RD Drnovice včetně terénních úprav a oplocení