Město Vyškov
Objednatel: Město Vyškov, Masarykovo nám.1, 682 01 Vyškov
Investor:  Město Vyškov, Masarykovo nám.1, 682 01 Vyškov
Termín plnění: 26.8.2015–8.10.2015
Kategorie: Opravy

Chodníky Hybešova a Švermova