Město Vyškov
Objednatel: Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, Vyškov
Investor: Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, Vyškov
Termín plnění: 26.8.2015 – 29.10.2015
Kategorie: Rekonstrukce

Úpravy hřbitova ve Vyškově -kolumbária II. etapa