Obec Bohdalice
Objednatel: Obec Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice 125, 683 41
Investor: Obec Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice 125, 683 41 
Termín plnění: 10.8.2015 – 9.10.2015
Kategorie: Zateplení

Energetické úspory na tělocvičně ZŠ v obci Bohdalice - Pavlovice