SOŠ a SOU Vyškov
Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, pří
spěvková organizace,Sochorova 552/15, Vyškov
Investor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, pří
spěvková organizace,Sochorova 552/15, Vyškov
Termín plnění: 11.7.2016 - 16.8.2016
Kategorie: Opravy

Oprava podlahových krytin v jídelně, na schodech a chodbě, v šatně, v kanceláři ekonomického úseku a skladu ÚPV